Giường Ngủ Rẻ Đẹp, Giường ngủ giá rẻ tại tp hcm, giường ngủ đẹp, giường ngủ đẹp Rẻ Đẹp hcm

Giường Ngủ Rẻ Đẹp | Mẫu Giường Ngủ Đẹp Tại TP HCM | Thuận Thiên  nhà sản xuất chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nội thất, chuyên cung cấp các loại Giường Ngủ Rẻ Đẹp Tại TP HCM.

Giường Ngủ Đẹp Rẻ Đẹp Tại TP HCM

Hotline: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89 Email : noithatchonhaban@gmail.com Địa chỉ nhà máy: 29/4C Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, Tp.HCM

Mẫu Giường Ngủ Đẹp Rẻ Đẹp Tại TP HCM

  giuong-ngu-re-dep-001t  giuong-ngu-re-dep-002t

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 001T

KT nệm: 1.8*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 7.500.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 002T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 5.900.000đ (Tab 1.000.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

 giuong-ngu-re-dep-003t  giuong-ngu-re-dep-004t
Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 003T

KT Nệm: 1.6*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 7.500.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 004T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.500.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

  giuong-ngu-re-dep-005t  giuong-ngu-re-dep-006t
Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 005T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 006T

KT nệm:1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.500.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

 giuong-ngu-re-dep-007t  giuong-ngu-re-dep-008t
Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 007T

KT nệm:1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.500.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 008T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 5.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

  giuong-ngu-re-dep-009t  giuong-ngu-re-dep-010t
Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 009T

KT nệm: 1.6*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 7.900.000đ (tab + 500.000đ)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 010T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.500.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

 giuong-ngu-re-dep-011t  giuong-ngu-re-dep-012t
Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 011T

KT nệm: 1.8*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.500.000đ (Tab + 500.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 012T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

  giuong-ngu-re-dep-013t  giuong-ngu-re-dep-014t
Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 013T

KT nệm: 1.6*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.500.000đ (tab: +500.000đ)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 014T

KT nệm:1.8*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 9.500.000đ (Tab + 1.200.000đ)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

 giuong-ngu-re-dep-015t  giuong-ngu-re-dep-016t
Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 015T

KT nệm: 1.6*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 5.900.000đ (Tab + 700.000đ, bàn phấn + 1.500.000đ)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 016T

KT nệm: 1.6*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 7.900.000đ (Tab + 500.000đ)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 017T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 5.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 018T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 019T

KT nệm: 1.8*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 8.500.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 020T

KT nệm: 1.8*2.0m,  MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 8.500.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 021T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 6.500.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 022T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9.500.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 023T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 024T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 8.900.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 025T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 8.900.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 026T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Maylaisia.
Giá: 5.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 027T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 6.500.000đ (Tab 500.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 028T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.500.000đ (tab: + 700.000đ)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 029T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 6.900.000đ (Tab + 500.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 030T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 031T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 6.900.000đ (Tab 1.200.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 032T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.500.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 033T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 11.500.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 034T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 035T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 6.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 036T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF Veneer sồi.
Giá: 4.900.000đ (Tab + 500.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 037T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.500.000đ (Tab + 1.200.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 038T

KT Nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập Malaysia.
Giá: 9.500.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 039T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 040T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Tab + 700.000đ)
LH 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 041T

KT nệm: 1.2*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.500.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 042T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.500.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 043T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu chống ẩm.
Giá: 7.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 044T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu chống ẩm.
Giá: 7.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 045T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 11.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 046T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9.500.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 047T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.900.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 048T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá : 7.900.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 049T

KT nệm: 1.2*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 7.900.000đ
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 050T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 7.900.000đ (Tab + 700.000đ)
LH: 09 68 68 02 68 09 38 67 70 89

Giường Ngủ Giá Rẻ 051T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 052T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 053T

KT nệm: 1.4*2.0m, bọc nệm.
Giá: 8.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 054T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc nệm.
Giá: 9.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 055T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF Malaysia.
Giá: 9.900.000 (Tab + 1.200.000đ)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 056T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 6.500.000 (Tab + 500.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 057T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.900.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 058T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc simili Malaysia.
Giá: 9.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 059T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 090938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 060T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 6.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 061T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 8.900.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 062T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 8.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 063T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc simili Malaysia.
Giá: 9.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 064T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc simily Malaysia.
Giá: 8.500.000đ (Tab + 900.000)
LH: 090938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 065T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 12.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 066T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 12.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 067T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.500.000đ (Tab + 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 068T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 069T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 9.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 070T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc simily Malaysia.
Giá: 9.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 071T

KT nệm: 1.2*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 072T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc simily Malaysia.
Giá: 9.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 073T

KT nệm: 1.6*2.0m, Gỗ MDF Malaysia.
Giá: 10.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 074T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 6.900.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 075T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 8.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 076T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc simily Malaysia.
Giá: 8.900.000đ (Tab + 1.200.000đ)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 077T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9.500.000đ (Tab + 900.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ Giá Rẻ 078T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000 (Tab + 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 079T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.900.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 080T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá:8.500.000đ (Tab + 1.200.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 081T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc vải nhung + simily Malaysia.
Giá: 9.900.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 082T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá : 12.900.000đ (Tab 1.200.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 083T

KT nệm: 1.8*2.0m MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 084T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9.900.000đ (Tab 1.000.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 085T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 086T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9 .900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 087T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 088T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 11.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 089T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 12.900.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 090T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.500.000đ (Tab +700.000đ)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 091T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 092T

KT nệm: 1.4*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 093T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 094T

KT nệm: 1.8*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 11.900.000đ (Tab 700.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 095T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc vải nhung.
Giá: 8.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 096T

KT nệm: 1.4*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 7.900.000đ (Tab 900.000đ/cái)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 097T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 9.900.000đ (tab + 700.000đ)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 098T

KT nệm: 1.6*2.0m, MDF nhập khẩu Malaysia.
Giá: 8.900.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 099T

KT nệm: 1.6*2.0m, bọc simily Malaysia.
Giá: 12.500.000đ (tab + 1.500.000đ)
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Giường Ngủ  Rẻ Đẹp 100T

KT nệm: 1.8*2.0m, bọc simily Malaysia.
Giá: 12.500.000đ
LH: 0938 677 089 / 0976 737 781

Bí quyết chọn giường ngủ hợp phong thủy | Giường ngủ đẹp rẻ đẹp tại TP HCM

Một chiếc giường ngủ hợp phong thủy thực chất vô cùng đơn giản, không hề cầu kỳ giống với suy nghĩ của nhiều người.

Giường ngủ là đồ nội thất quan trọng nhất trong cuộc sống của con người. Điều nay nghe có vẻ hơi to tát nhưng nó hoàn toàn chính xác. Bởi vì,giường ngủ là món đồ duy nhất có sự kết nối trực tiếp và gần gũi nhất với năng lượng cá nhân của mỗi con người.

Giường Ngủ Giá Rẻ Tại TP HCM

Vai trò của phong thủy giường ngủ và phòng ngủ có liên quan đến sức khỏe, trạng thái tâm lý, hạnh phúc cũng như chất lượng của các mối quan hệ. Vì vậy, đầu tư một chiếc giường tốt, hợp phong thủy cũng chính là đầu tư cho hạnh phúc của chính mình.

Giường Ngủ Đẹp Giá Rẻ Tại TP HCM

Giường ngủ hợp phong thủy đảm bảo sức khỏe cũng như hạnh phúc cho con người.

Vậy, một chiếc giường được đánh giá là hợp phong thủy cần hội tụ những yếu tố gì? Dưới đây là tất cả những lời khuyên đúng đắn nhất giúp bạn chọn mua được chiếc giường ngủ giá rẻ không chỉ ưng ý mà còn tốt về mặt phong thủy.

  1. Phong cách và chất liệu

Xác định kích cỡ chiếc giường đúng với nhu cầu sử dụng khá đơn giản nhưng còn vấn đề phong cách và chất liệu thì sao? Liệu chúng ta có nên mua một chiếc giường gỗ chiếc giường có phần đầu giường làm bằng kim loại trông thật bắt mắt hay không?

Ngày nay, không khó để tìm kiếm những mẫu giường đẹp và phong cách nhưng theo phong thủy, một chiếc giường hoàn hảo lại rất đỗi đơn giản và chỉ cần có đủ hai yếu tố sau đây:

– Thứ nhất, chất liệu hoàn hảo để làm giường ngủ là gỗ.

– Thứ hai, dù được thiết kế với kiểu dáng, phong cách nào thì chiếc giường phải có khoảng trống bên dưới chính là gầm giường và luôn thông thoáng.

Giường Ngủ Giá Rẻ Tại TP HCM

Gỗ và chiều cao hợp lý là hai yếu tố tiên quyết làm nên một chiếc giường hoàn hảo theo phong thủy.

Lý do giường ngủ cần có chiều cao hợp lý so với sàn nhà là để đảm bảo sự cân bằng của dòng chảy năng lượng phong thủy. Nhìn chung, những chiếc giường kết hợp thêm ngăn kéo tủ bên dưới giúp lưu trữ đồ đạc được đánh giá là rất xấu theo phong thủy. Bởi vì năng lượng cần phải lưu thông khắp cơ thể bạn khi ngủ và quá trình chuyển động này sẽ bị chặn đứng nếu gầm giường bị bịt kín lại.

Giường Ngủ Giá Rẻ Tại TP HCM

Kiểu giường ngủ kết hợp tủ đựng đồ giường bệt sẽ làm trì trệ sự lưu thông của dòng chảy năng lương nên không được khuyến khích sử dụng.

  1. Đầu giường

Đầu giường tốt là yếu tố bắt buộc đối với một chiếc giường hợp phong thủy. Bởi lẽ, trong khi ngủ, cơ thể con người chìm sâu vào quá trình hồi phục năng lượng sau một ngày làm việc bận rộn và căng thẳng. Do vậy, phần đầu cần có điểm tựa chắc chắn, được bảo vệ và nâng đỡ giống như phần lưng cần điểm tựa nếu ngồi trên ghế trong một khoảng thời gian dài.

Đầu giường tốt nhất nên làm bằng gỗ bọc đệm, tức là có kết cấu rắn chắn mang lại sự an toàn cho phần đầu lúc ngủ. Ngoài ra, đầu giường càng nhẹ càng tốt và đừng nên chọn giường ngủ có đầu giường làm bằng những thanh kim loại, ví dụ như sắt… Đơn giản vì chúng tạo cảm giác nặng nề và sự chèn ép lớn lên phần đầu trong khi ngủ.

Giường Ngủ Giá Rẻ Tại TP HCM

Đầu giường bằng gỗ và bọc đệm là hai lựa chọn tốt, đảm bảo những giấc ngủ ngon cho bạn mỗi ngày.

Giường Ngủ Giá Rẻ Tại TP HCM

Đầu giường làm bằng kim loại được đánh giá là phong thủy xấu.

  1. Đệm trải giường và màu sắc chăn gối

Đệm trải giường cũng là một yếu tố quan trọng vì nó thúc đẩy sự nghỉ ngơi và đem lại những giấc ngủ ngon mỗi ngày cho con người. Ban đêm bạn ngủ ngon bao nhiêu thì ban ngày sức khỏe của bạn sẽ tốt bây nhiêu, đây là điều dễ hiểu.

Giường Ngủ Giá Rẻ Tại TP HCM

Nếu dành thời gian tìm hiểu thì bạn rất dễ rơi vào trạng thái bối rối vì có quá nhiều mẫu đệm trải giường khác nhau trên thị trường. Thế nên, cần đưa ra lựa chọn khôn ngoan khi chọn mua đệm trải giường.

Giường Ngủ Giá Rẻ Tại TP HCM

Nên chọn mua đệm mới, chắc chắn nhưng mềm mại.

Không nên mua những chiếc đệm đã qua sử dụng vì theo phong thủy nó tượng trưng cho năng lượng cũ, không hề tốt đẹp.

Màu sắc tốt nhất dùng cho chăn gối… chính là những gam màu da, có thể kết hợp với các màu sắc yêu thích khác.