BÀN LÀM VIỆC VĂN PHÒNG | BÀN LÀM VIỆC VĂN PHÒNG GIÁ RẺ | NỘI THẤT VĂN PHÒNG | SẢN XUẤT ĐỒ GỖ NỘI THẤT ĐẸP | THI CÔNG ĐỒ NỘI THẤT GIÁ RẺ TẠI TPHCM

Bàn làm việc văn phòng : Sản phẩm dùng để ngồi làm việc, đòi hỏi kích thước, góc độ phải đúng chuẩn để ngồi làm việc thêm năng suất, tốt cho sức khỏe, xương khớp. Để có bàn làm viêc cho nhân viên văn phòng đúng quy cách, chất lượng, đẹp, giá rẻ quý vị liên hệ ngay cho chúng tôi, chúng tôi cam đoan chuẩn kích thước, giá rẻ hợp lý, sản xuất nhanh gọn.

Liên hệ : 0968 680 268 | 0938 677 089 | Email : noithatchonhaban@gmail.com

MẪU BÀN LÀM VIỆC VĂN PHÒNG ĐẸP | MẪU BÀN LÀM VIỆC VĂN PHÒNG GIÁ RẺ 

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 001H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.500.000đ
Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 002H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 003H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m,MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 004H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 005H

KT: 1.4 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 006H

KT: 2.0 *1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 007H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 008H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 009H

KT: 1.6 * 0.6 * 0.75 * 2.0m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 010H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 011H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 012H

KT: 1.8 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 013H

KT: 2.0 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá : 4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 014H

KT: 1.6 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá : 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 015H

KT: 1.6 *0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 016H

KT: 2.4 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ/ 1 cái

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 017H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 018H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 019H

KT: 1.6 * 1.4 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 020H

KT: 1.6 * 1.4 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 021H

KT: 1.2 * 1.0 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 022H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 023H

KT: 1.2 * 2.0 * 1.0 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 024H

KT: 1.6 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 025H

KT: 1.2 * 1.0 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 026H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m,MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 027H

KT: 1.4 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.700.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 028H

KT: 1.6 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 029H

KT: 1.6 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 030H

KT: 1.8 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 031H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 032H

KT: 1.2 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 033H

KT: 2.2 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 034H

KT: 1.6 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 035H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 036H

KT: 1.6 * 1.2 * 1.8 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ ( tủ hồ sơ: 2.500.000đ)

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 037H

KT: 1.2 * 1.0 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 038H

KT: 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 039H

KT: 1.6 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 6.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 040H

KT: 1.6 * 1.2 * 0.6 * 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 041H

KT: 1.6* 0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 042H

KT: 1.8 *0.4 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ/ 1cái

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 043H

KT: 1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 044H

KT: 1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 8.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 045H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 046H

KT: 1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 047H

KT: 1.8 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 048H

KT: 1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 049H

KT: 2.0 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 050H

KT: 1.6*1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 6.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 051H

KT: 1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá:2.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 052H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòng Bàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 053H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá:

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 054H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 6.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngban-lam-viec-van-phong-56

BÀN VĂN PHÒNG 055H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 6.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 056H

KT: 1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 057H

KT:2.4 *0.8 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 058H

KT: 1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

BÀN VĂN PHÒNG 059H

KT: 1.2 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 8.900.000đ (2 cái)

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

BÀN VĂN PHÒNG 060H

KT: 1.4 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòng

Bàn Làm Việc Văn Phòng 061H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòng

Bàn Làm Việc Văn Phòng 062H

KT: 1.5 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.500.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Làm Việc Văn Phòng 063H

KT: 1.6 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Làm Việc Văn Phòng 064H

KT: 1.4 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Làm Việc Văn Phòng 065H

KT: 1.8 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Làm Việc Văn Phòng 066H

KT: 1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Làm Việc Văn Phòng 067H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 6.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Làm Việc Văn Phòng 068H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Làm Việc Văn Phòng 069H

KT: 1.6*0.6*0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Làm Việc Văn Phòng 070H

KT: 1.8 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 071H

KT: 1.8 *1.2 *0.6 *0.75m,MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 6.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 072H

KT: 1.6*0.6*0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 8.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 073H

KT: 1.6 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 074H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m,MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 075H

KT: 1.2 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ/cái

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 076H

KT: 1.2 *1.2* 0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ/cái

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 077H

KT: 1.2 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ/cái

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 078H

KT: 1.2 *0.6* 0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 2.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 079H

KT: 1.2 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 0đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 080H

KT: 1.2 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 081H

KT: 1.2 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.800.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 082H

KT: 1.2 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 15.900.000đ/ bộ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 083H

KT: 1.6 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 084H

KT: 2.0 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 085H

KT: 1.2*0.6*0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine, mặt kính cường lực đen.
Giá:  4.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 086H

KT: 1.2 *2.0 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 8.900.000đ/bộ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 087H

KT: 1.2 *1.2 *1.2 *0.6 *0.75 *2.0m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 8.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 088H

KT: 2.4 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ/ bộ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 089H

KT: 2.0 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ/cái

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 090H

KT: 1.8 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 6.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 091H

KT: 1.2 *1.2 *1.2 *0.6 *0.75 *2.0m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 8.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 092H

KT: 1.2 *1.2 *1.2 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 7.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 093H

KT: 2.4 *1.2 *0.75 *2.0m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 8.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 094H

KT: 2.4 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 8.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn làm việc văn phòngBàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 095H

MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Báo giá:

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 096H

KT: 1.8 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá : 4.900.000đ/cái

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

 Bàn làm việc văn phòng Bàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 097H

KT: 1.8 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá : 4.900.000đ/cái

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 098H

KT:  1.2 *0.8 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 3.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

 Bàn làm việc văn phòng Bàn làm việc văn phòng

Bàn Ghế Văn Phòng 099H

KT: 1.4 *1.2 *0.6 *0.75m, MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá: 5.900.000đ

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089

Bàn Ghế Văn Phòng 100H

KT: 1.4 *1.2 *0.6 *0.75m,MDF nhập khẩu sơn màu hoặc melamine
Giá:

Liên hệ: 0968680268 / 0938677089